januari 2014

Woubrugge botenloods overdekte Jachthaven Woudwetering

Omschrijving impressie ontwerp botenloods Deltasloepen

De botenloods omvat  ligplaatsen/boxen die zijn verdeeld over 4 kwadranten met aan zuidelijke zijde de 12 m boxen en aan noordelijke zijde 9m boxen. Beiden worden ontsloten middels een tussenliggende loopsteiger.
De botenloods is opgebouwd uit een rationele staalconstructie, deze staalconstructie is geschikt voor het ophijsen van de boten.
Het geheel  heeft een sterk ventilerend doch uiterst  beschut  karakter i.v.m.  het in de loods doorlopende water.  Op het gehele dak langs de randen worden plantenbakken geplaatst met planten worden die als een kroon over de dakrand hangen.

In de winterperiode sluiten PVC rolzeilen de botenloods af.

 

www.waterstudio.nl

 

20 december 2013

Eerste impressie herontwikkeling jachthaven Woudwetering met overdekte botenloods

Eind oktober is door de gemeenteraad Kaag en Braassem het gewijzigde bestemmingsplan t.b.v. de herontwikkeling van onze jachthaven vastgesteld. In plaats van de bestemming Jachtwerf heeft het perceel nu de bestemming Jachthaven. Er is ingestemd met het bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw op de plaats waar nu de hooiberg staat. Onder dit gebouw komen 5 overdekte ligplaatsen tot 10 meter en een nieuwe sanitair voorziening. Op de eerste verdieping komt de bedrijfswoning. De huidige loods langs het Weteringpad zal .t.z.t. worden gesloopt en daarvoor in de plaats komt een overdekte botenloods in het water. Deze loods zal plaatsbieden aan boten tot 11 meter. De gemonteerde foto hieronder is een eerste visualisatie hiervan.

20131217 W909 Woubrugge Jachthaven Woudwetering inmontage bijgesneden 3

De overdekte ligplaatsen kunnen worden uitgevoerd met een lift. Hiermee bestaat de optie om zelf na het varen uw boot uit het water heffen.

afbeelding bootlift tbv artikel Leids dagblad

– Uw schip ligt zomer en winter droog.

-Geen algen aangroei op uw waterlijn en onderwaterschip. Het ieder jaar afspuiten en het   aanbrengen van een antifouling laag op het  onderwaterschip  is niet meer nodig.

-Uw dektent blijft schoon en geen gele verwering van  plastic ramen van de sprayhood en de levensduur van de dektent wordt aanzienlijk verlengd.

-Geen mos aangroei op uw kabelaring. Het ieder jaar onder hoge druk schoonspuiten is niet meer nodig dit zorgt ook voor een langere levensduur van de kabelaring.

-Geen verwering van polyester, hout/teak of verfsysteem t.g.v. weersinvloeden zoals zonlicht of regen, dit betekent een langere levensduur en waarde behoud van uw schip.

-Landvasten zijn niet meer noodzakelijk

-Het is niet langer noodzakelijk uw schip dagelijks af te dekken.

-De overdekte waterloods  zal in de wintermaanden geheel worden afgesloten.

Veel van bovenstaande voordelen gelden ook als u geen liftsysteem wilt, maar uw schip alleen  overdekt wilt laten liggen. Mocht u geen liftsysteem wensen dan is er ook de mogelijkheid uw schip alleen gedurende de winterperiode boven het water te heffen. Wij zullen er dan voor zorgdragen dat uw schip uit het water wordt getild afgespoten wordt onder hoge druk, eventueel andere werkzaamheden worden uitgevoerd voor uw schip door ons ophangen wordt in de overdekte botenloods.
Uiteraard blijven ook de  ook de mogelijkheden van niet-overdekte stalling in een ligbox en stalling buiten op de wal in de winter beschikbaar.

GEMEENTERAAD BLIJ MET HERONTWIKKELING JACHTHAVEN WOUDWETERING

WOUBRUGGE- Met instemming van de voltallige gemeenteraad is op 29 oktober j.l. het bestemmingsplan Weteringpad 35 vastgesteld. De scheepswerf met zeer ruime bouwmogelijkheden tot 12 meter hoge loodsen pal langs het Weteringpad heeft  nu de bestemming Jachthaven met overdekte botenloods en wonen. Het Weteringpad zal door de drastisch ingeperkte bouwmogelijkheden een betere uitstraling krijgen.

De initiatiefnemers Ed en Inge van der Sluis zijn in samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem  gekomen tot een plan om de  kleinschalige jachthaven voor Woubrugge te kunnen behouden. Ook de dorpsraad Woubrugge is verheugd met de plannen. De ligplaatsen in de jachthaven worden veelal gebruikt door dorpsgenoten die lopend of op de fiets naar hun boot komen om van de waterrecreatie  te genieten.

De huidige loods op het terrein zal worden gesloopt, daarvoor in de plaats komt een waterloods met eventueel de mogelijkheid tot, na het varen, het heffen van de boten ( zie afbeelding). Dit betekent dat de booteigenaar de boot zelf eenvoudig en snel in en uit het water kan halen. Voordelen hiervan zijn dat de boot zomer en winter droog ligt , minder onderhoud vraagt, zijn waarde langer behoud.

Onder het nieuw te bouwen bedrijfsgebouw zullen ook i.v.m de toenemende vraag overdekte ligplaatsen gerealiseerd worden. Het bedrijfsgebouw zal plaats bieden aan de sanitair voorziening  opslag, bedrijfswoning en havenkantoor met voor de sloepenverhuur en voortzetting van de verkoop van de door Van der Sluis gebouwde Delta sloepen en Delta Lobsters.

Niet overdekte ligplaatsen en ook de mogelijkheid tot winterstalling op de wal blijven  behouden. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid tot het realiseren van twee extra woningen. De herontwikkeling van de jachthaven wordt ondersteund door architectenbureau Waterstudio geleid door Koen Olthuis www.waterstudio.nl

. Waterstudio is gespecialiseerd in architectuur van wonen, werken en recreatie op en aan het water. Olthuis, zelf watersporter,  kent Woubrugge goed en is samen met de initiatiefnemers voornemens Jachthaven Woudwetering een nieuwe dimensie te geven.

 

Leids Dagblad 30 oktober 2013

artikel stedenbouwkundige verbetering